Hej och välkommen

Du har kommit till min sida på Internet...

Orsaken till att jag skapat den är att jag insett att jag är utspridd överallt på nätet. Min första hemsida lade jag ut redan 1996 och sedan har jag fortsatt av bara farten. Nu har det gått så långt att jag ofta har svårt att hitta var allt jag gjort finns sparat.

Det hela grundar sig på en anställningsintervju jag var med om hösten 2014. Under intervjuns gång ombads jag visa upp vad det var jag hade därute på nätet, och jag insåg att det var helt omöjligt att visa upp alltihop eftersom jag inte hade alla länkarna i huvudet.

Därav skapade jag den här sidan. Den innehåller egentligen inte så mycket information, men den pekar vidare till alla möjliga och omöjliga platser på Internet där jag lagt ut alster jag skapat av olika anledningar.

Det en arbetsgivare främst vill se är så klart min CV. Den är lång men komplett, så klicka på CV länken för att komma dit.

Till CV