Tukan förlag

Reklam för min bok, på Tukan förlag

>> Intervjufilm


Varför skriver jag läromedel?

Våren 2018 blev jag uppringd av förläggaren på Tukan förlag i Göteborg. De tänkte påbörja en serie kallad Fundament med läroböcker i SO för högstadiet, men med ett lägre pris än konkurrenternas. Det finns nämligen knappt någon konkurrens mellan förlagen numera, vilket trissat upp priserna på läroböcker rejält. Det har blivit så dyrt med läroböcker att skolorna sällan kan köpa in nya böcker när till exempel böcker i historia eller samhällskunskap föråldrats. Vilket inte tar många år.

Ursprungligen var tanken att läroböckerna skulle tryckas i pocketformat och därför kunna säljas för några tior styck. På det viset skulle alla elever kunna få sin egen lärobok. Precis som det var när jag själv gick i skolan. I slutändan blev det dyrare, men med ett pris fortfarande långt under likvärdiga böcker.

Min egen insats är böckerna i geografiämnet. Jag har skrivit en för varje årskurs i högstadiet, tilllsammans med en väl tilltagen lärarhandledning till varje bok. Jag har undervisat i geografi i många år oh har skrivit böcker som jag själv vill ha, och som jag kan använda i undervisningen. Därför har jag plöjt ner alla mina kunskaper och erfarenheter av att undervisa om geografi i arbetet. Förhoppningen är att landets andra lärare ska få samma glädje och nytta av böckernas innehåll som jag själv fått.

Publicerade läroböcker - 2024

Geografi för år 7 av Ingemar Wiklund, på Tukan förlag

Geografi för år 8 av Ingemar Wiklund, på Tukan förlag

Geografi för år 9 av Ingemar Wiklund, på Tukan förlag

Geografi stadiebok år 7-9 av Ingemar Wiklund, på Tukan förlag

Jag har även skrivit lärarhandleningar till samtliga böcker, som kan köpas separat. Vill du köpa mina läroböcker hittar du dem, tillsammans med böcker till övriga SO ämnen: historia, religion och samhällskunskap, på hemsidan för Tukan läromedel:

>> Tukan läromedel

Andra läromedel

Varför blev jag då uppringd av Tukan förlag och fick erbjudandet att skriva läroböckerna i geografi?

Orsaken var den att jag skrivit olika sorters läromedel under mer än tio års tid och lagt ut dem helt gratis på Internet, vilket förlaget uppmärksammat. Måmga gånger har det varit enkla texter som jag lagt ut till eleverna och använt själv i min egen undervisning när skolans läromedel inte varit tillräckligt bra. Eller helt enkelt inte funnits. Den största skillnaden mellan mina privata texter och de som Tukan ger ut, är att Tukans läroböcker faktagranskats av personal på Göteborgs universitets geografiska institution. De har dock aldrig haft något att klaga på i mina texter.

Grundskoleboken

Det mest abitiösa projektet är Wikin Grundskoleboken, som började som en idé 2010 om att lärare skulle kunna samarbeta om att skapa egna läromedel, till att sluta som en Wiki med enbart mina egna läromdelstexter. Länk till Grundskoleboken:

>> Grundskoleboken

Grundskolebokens wiki

Fältstudier i geografi för grundskolan

Fältstudier är en akilleshäl för geografilärare. Å ena sidan är fältstudier det som eleverna lär sig allra mest av, å andra sidan tar de väldigt mmycket tid och energi att genomföra.

För att underlätta, både för mig själv och andra geografilärare i både mellan- och högstadiet, skapade jag en enkel lärobok om fältstudier. Det är skrivskyddat men du kan endera kopiera hela häftet, eller så kan du spara ner det på din egen hårddisk och ändra vad du vill i det. Länk till läroboken:

>> Fältstudier

Lärobok, 25 fältstudier

Ordklasserna

När jag sökte bra arbetsböcker om ordklasserna för högstadiet, och inte mellanstadiet, så hittade jag inga. Istället drog jag igång Corel Draw och skapade egna arbetshäften i .pdf-format. Sex arbetshöften för samtliga ordklasser finns utlagda här:

>> Ordklasserna

litteraturhistoria

Jag tycker det är synd att det inte finns några heltäckande arbetsböcker om litteraturhistoria i högstadiet längre. Därför tillverkade jag egna häften som finns utlagda här:

>> litteraturhistoria

Vikingatid

Detta är det projekt jag höll på med när jag först blev kontaktad av Tukan förlag och därför har det legat i träda sedan 2018, vilket är lite synd.

Ursprunget var en tanke om att ha historia som en röd tråd för alla skolämnen, inte bara SO. Dessutom var det viktigt för mig att få med så mycket som möjligt av flickornas och kvinnornas historia och situation. Något som ofta glöms bort av läromedelsförfattare. Detta är ett tänk som lämpar sig bäst för mellanstadiet, och därför valde jag vikingatiden eftersom den vanligtvis är det första momentet i år fyras historia.

Koden är handknackad med Bootstrap i bakgrunden och anpassad för att köras på allt från mobiler till projektorer. Texten är anpassad för mellanstadiet och det finns instuderingsfrågor till alla texter.

Förhoppningen är att få tid att göra klart projektet efter 2021, när uppdraget för Tukan är över. Länk till siten om vikingatid:

>> Vikingatid

Vikingatid, en site för mellanstadiets alla ämnen

Geografens testamete

När jag visade "Geografens testamente - Sverigeresan" för mina fyror 2015 existerade det inga uppgifter till filmserien. Därför skapade jag lite snabbbt egna uppgifter. Med åren har det visat sig att just de uppgifterna är de mest efterfrågade av alla uppgifter jag skapat.

De var aldrig tänkta att läggas ut till allmänheten, men här är de ändå. En .pdf med uppgifter och facit i slutet för alla åtta avsnitten:

>> Geografens testamente